Artikelen door Studio-3D

Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in […]

Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44. Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen […]

Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 december 2017

Geacht lid van Woningbouwvereniging Beter Wonen, Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 december 2017 om 19.30 uur in de recreatiezaal van de Strevenaer te Streefkerk. Als bijlage treft u hier de agenda aan. Deze algemene ledenvergadering volgt op de informatiebijeenkomst over de toekomst van Beter Wonen Streefkerk die wij op […]

Overlast en buurtbemiddeling

Geluidsoverlast of een buurman die ’s avonds laat nog aan het klussen is? Overlast kan erg vervelend zijn. We helpen u graag om er met elkaar uit te komen. Lukt dit niet? Dan is er buurtbemiddeling of u neemt contact met ons op. Ga in gesprek met uw buren Iedereen ervaart overlast anders. Vaak zijn […]

Wijzigingen in ons sponsorbeleid

Sponsoring In de nieuwe Woningwet is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen. Leefbaarheid Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die […]