Artikelen door BeterWonen

Autoriteit keurt fusie corporaties goed

De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie tussen Stichting Lek en Waard Wonen en Woningbouwstichting Beter Wonen. De fusie vindt plaats per 1 april 2020. De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen en heeft na de fusie ruim 2.600 sociale huurwoningen in de verhuur in de kernen Nieuwpoort, […]

Hoe kunt u ons bereiken vanaf 1 januari 2020?

In verband met de voorgenomen fusie met Lek en Waard Wonen per 1 april 2020, werkt Beter Wonen Streefkerk vanaf 1 januari 2020 al samen met Lek en Waard Wonen. Onze bereikbaarheid U kunt ons vanaf 1 januari 2020 bereiken via Lek en Waard Wonen.Dit kan via tel.nr. 0184-688181, of via mail@lwwonen.info (Het oude telefoonnummer […]

Fusie met Beter Wonen per 1 april 2019

Persbericht Nieuw-Lekkerland, 19 december 2019 Fusie corporaties Stichting Lek en Waard Wonen en Stichting Beter Wonen Streefkerk hebben besloten om per 1 april 2020 te gaan fuseren. Hiertoe is een aanvraag voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties. Na goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties zal de fusiecorporatie doorgaan onder de naam Lek en Waard Wonen. De medewerkers […]

Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden. Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i. Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen. Tevens is er een nieuwe raad van […]

Subsidie voor meer groen in de tuin

Het klimaat verandert. Daardoor regent het vaker en heviger. U kunt dat onder meer zien aan de plassen in uw tuin. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Vervang bijvoorbeeld tegels door gras of beplanting. Waterschap Rivierenland geeft u subsidie voor deze en andere maatregelen die overlast door water of hitte beperken. De toenemende wateroverlast […]

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70% (benchmark 2016 van CCV). Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden (september 2016) is het aantal aanmeldingen in 2017, 8 […]

Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in […]

Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44. Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen […]