Artikelen door Studio-3D

Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden. Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i. Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen. Tevens is er een nieuwe raad van […]

Subsidie voor meer groen in de tuin

Het klimaat verandert. Daardoor regent het vaker en heviger. U kunt dat onder meer zien aan de plassen in uw tuin. Gelukkig is daar iets tegen te doen. Vervang bijvoorbeeld tegels door gras of beplanting. Waterschap Rivierenland geeft u subsidie voor deze en andere maatregelen die overlast door water of hitte beperken. De toenemende wateroverlast […]

Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70% (benchmark 2016 van CCV). Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden (september 2016) is het aantal aanmeldingen in 2017, 8 […]

Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in […]

Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44. Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen […]

Uitnodiging algemene ledenvergadering 19 december 2017

Geacht lid van Woningbouwvereniging Beter Wonen, Graag nodigen wij u uit voor een algemene ledenvergadering op dinsdag 19 december 2017 om 19.30 uur in de recreatiezaal van de Strevenaer te Streefkerk. Als bijlage treft u hier de agenda aan. Deze algemene ledenvergadering volgt op de informatiebijeenkomst over de toekomst van Beter Wonen Streefkerk die wij op […]

Overlast en buurtbemiddeling

Geluidsoverlast of een buurman die ’s avonds laat nog aan het klussen is? Overlast kan erg vervelend zijn. We helpen u graag om er met elkaar uit te komen. Lukt dit niet? Dan is er buurtbemiddeling of u neemt contact met ons op. Ga in gesprek met uw buren Iedereen ervaart overlast anders. Vaak zijn […]

Wijzigingen in ons sponsorbeleid

Sponsoring In de nieuwe Woningwet is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen. Leefbaarheid Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die […]