Beëindiging wekelijks spreekuur

De afgelopen periode is gebleken dat de toegevoegde waarde van het wekelijkse spreekuur op maandagavond afneemt. Veel huurders geven meldingen e.d. door via www.beterwonenstreefkerk.nl, info@beterwonenstreefkerk.nl of (0184) 68 22 44.

Gelet hierop hebben wij besloten om het wekelijkse spreekuur te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. Na die datum kunt u uw meldingen e.d. uiteraard blijven doorgeven via onze website, de mail en telefoon, zoals hierboven al genoemd. Daarnaast bent u elke werkdag tussen 09:00 en 12:00 uur welkom op ons kantoor (Kerkstraat 12). Indien noodzakelijk blijft er uiteraard ook altijd nog de mogelijkheid bestaan om in de avonduren een afspraak te maken.