Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i.

Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen.

Tevens is er een nieuwe raad van commissarissen aangetreden. Vanaf 1 januari 2019 hebben de heer B.P. de Wit (voorzitter), de heer J. Lagendijk (lid namens de huurders) en de heer A.C. Bragt (lid) zitting in de raad.

Uw meldingen kunt u vierentwintig uur per dag aan ons blijven doorgeven via onze website en per e-mail. Daarnaast zijn wij telefonisch en op kantoor bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Onze contactgegevens zijn niet gewijzigd.