Buurtbemiddeling Molenwaard en Giessenlanden werkt

In 2017 hebben de vrijwilligers van ElkWelzijn in Molenwaard en Giessenlanden 20 zaken van buurtbemiddeling afgerond. Ongeveer 75% van deze verzoeken is naar tevredenheid opgelost. Het resultaat van buurtbemiddeling zit daarmee boven het landelijk gemiddelde van 70% (benchmark 2016 van CCV).

Sinds de invoering van buurtbemiddeling in Giessenlanden (september 2016) is het aantal aanmeldingen in 2017, 8 in totaal, vergelijkbaar met het jaar ervoor. De gemeente Molenwaard startte in februari 2017 met de inzet van vrijwillige buurtbemiddelaars. Na een rustige aanloopperiode heeft de buurtbemiddeling in Molenwaard uiteindelijk 21 aanmeldingen ontvangen.

Eén team

Met het oog op de fusie van beide gemeentes vormen de vrijwillige bemiddelaars van Giessenlanden en Molenwaard één team. Zij kregen het afgelopen jaar in totaal 29 meldingen. Hiervan is ongeveer 31% niet in behandeling genomen, omdat de melder dit niet wilde en een luisterend oor bijvoorbeeld al voldoende was, of omdat de casus niet geschikt was voor buurtbemiddeling.

ElkWelzijn

ElkWelzijn bemiddelt al 10 jaar succesvol bij burenoverlast. Inmiddels kunnen de inwoners uit 13 gemeenten een beroep doen op Buurtbemiddeling van ElkWelzijn. In het totaal ontving ElkWelzijn 276 verzoeken uit de regio voor hulp bij burenruzies.

Geluidsoverlast

Door de inzet van buurtbemiddeling worden of kunnen langslepende en tijdrovende burenruzies worden voorkomen. Geluidsoverlast is het meest voorkomend probleem, maar ook pesterijen/bedreigingen komen vaak voor. “Mensen zijn vaak bang om ruzie uit te lokken en daarom durven ze Buurtbemiddeling niet in te schakelen. Maar vaak voorkomt bemiddeling juist dat het verder escaleert. Mensen kunnen Buurtbemiddeling altijd vrijblijvend bellen voor overleg. Wij kunnen mensen adviseren en begeleiden zodat ze het zelf weer verder kunnen oppakken en anders gaan we in gesprek om een bemiddeling op te starten”.

Niet altijd geschikt

“Niet alle verzoeken zijn geschikt voor Buurtbemiddeling” geven coördinatoren Buurtbemiddeling Ingrid, Linda en Carla aan. “Wanneer mensen door bijvoorbeeld psychiatrische of verslavingsproblematieken niet in staat zijn om afspraken te maken, of zich hieraan te houden, dan wordt bemiddeling lastig. Maar ieder conflict is anders en Buurtbemiddeling kijkt graag naar welke kansen er liggen om samen tot een oplossing te komen.”

Gratis

Buurtbemiddeling is gratis, vertrouwelijk, onafhankelijk en neutraal. Bel met ElkWelzijn en vraag naar Buurtbemiddeling: 0345-515227 of mail naar buurtbemiddeling@elkwelzijn.nl. Meer informatie is te vinden op www.elkwelzijn.nl/Buurtbemiddeling.