Corporaties ‘Lek en Waard Wonen’ en ‘Beter Wonen’ onderzoeken fusiemogelijkheid

(Op de foto van links naar rechts: M. de Winter, voorzitter Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen, Adrie Tukker, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen, Benno Gruijters, bestuurder a.i. Beter Wonen en Peter de Wit, voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen).

Op donderdag 9 mei hebben de bestuurders van de corporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om in de komende periode een fusie te onderzoeken.

Beter Wonen bezit 300 wooneenheden in de kern Streefkerk die midden in het werkgebied van Lek en Waard Wonen ligt, nl. Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

De beide corporaties verwachten dat met een fusie de toekomstbestendigheid van Beter Wonen gewaarborgd wordt, wat in het belang is van de huurders van Beter Wonen.

Een fusie leidt tot een bundeling van de investeringskracht en stelt beide corporaties beter in staat om invulling te geven aan de toenemende spanning tussen enerzijds het betaalbaar houden van kwalitatief goede woningen en anderzijds een professionele bedrijfsvoering.

Uitgangspunt is dat er ook na een fusie sprake is van een lokaal betrokken corporatie die op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor de huurders.

Beide huurdersorganisaties zullen nauw bij het fusieonderzoek betrokken worden.