Gewijzigde financiële situatie?

Niemand hoopt dat het gebeurt, maar er kan altijd een situatie ontstaan waardoor de financiële situatie zo wijzigt dat er betalingsproblemen ontstaan. Zo’n situatie kan het gevolg zijn van het verliezen van een baan of doordat u arbeidsongeschikt wordt. Ook een pensionering met alleen een inkomen uit AOW kan aanleiding zijn voor een wijziging in de financiën. Of de gezinssituatie kan veranderen door het overlijden van een partner of een scheiding.

In ieder geval, als u in de toekomst betalingsproblemen voorziet door wat voor reden dan ook, schroom niet en neem contact op met Beter Wonen. Dan kunnen we met elkaar zoeken naar mogelijke oplossingen. Het is beter om dit zo vroeg mogelijk te bespreken, zodat financiële problemen voorkomen kunnen worden.