Autoriteit keurt fusie corporaties goed

De Autoriteit Woningcorporaties heeft goedkeuring verleend aan de voorgenomen fusie tussen Stichting Lek en Waard Wonen en Woningbouwstichting Beter Wonen.
De fusie vindt plaats per 1 april 2020.
De fusiecorporatie gaat door onder de naam Lek en Waard Wonen en heeft na de fusie ruim 2.600 sociale huurwoningen in de verhuur in de kernen Nieuwpoort, Langerak, Groot-Ammers, Streefkerk, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

Het besluit tot fusie is genomen om continuïteit en een gezonde en toekomstigbestendige bedrijfsvoering voor Woningbouwstichting Beter Wonen te realiseren.
De Autoriteit heeft vastgesteld dat door de fusie een financieel gezonde corporatie ontstaat die voldoet aan de normen van de overheid.
De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders.  Anderzijds geeft het de corporatie meer slagkracht.

Vanaf 1 januari zijn de administraties van de corporaties al samengevoegd.
Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.

Meer informatie over Lek en Waard Wonen is te vinden op www.lwwonen.info

Hoe kunt u ons bereiken vanaf 1 januari 2020?

In verband met de voorgenomen fusie met Lek en Waard Wonen per 1 april 2020, werkt Beter Wonen Streefkerk vanaf 1 januari 2020 al samen met Lek en Waard Wonen.

Onze bereikbaarheid

U kunt ons vanaf 1 januari 2020 bereiken via Lek en Waard Wonen.
Dit kan via tel.nr. 0184-688181, of via mail@lwwonen.info
(Het oude telefoonnummer van Beter Wonen werkt ook nog maar wordt naar het telefoonnummer van Lek en Waard Wonen doorgeschakeld).

Uw onderhoudsverzoek

Uw onderhoudsverzoek kunt u telefonisch, of per mail doorgeven.
Ook kunt u uw verzoek via een formulier op de website doorgeven. U kunt daarvoor gebruik maken van de volgende link: www.lwwonen.info/contact/reparatieverzoek/

Zie voor uitgebreide informatie de hierover geplaatste brief van 12 december jl.

Fusie met Beter Wonen per 1 april 2019

Persbericht

Nieuw-Lekkerland, 19 december 2019

Fusie corporaties

Stichting Lek en Waard Wonen en Stichting Beter Wonen Streefkerk hebben besloten om per 1 april 2020 te gaan fuseren. Hiertoe is een aanvraag voorgelegd aan de Autoriteit Woningcorporaties.
Na goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties zal de fusiecorporatie doorgaan onder de naam Lek en Waard Wonen. De medewerkers van Beter Wonen gaan mee naar de fusieorganisatie.

Vanaf 1 januari worden de administraties van de corporaties al samengevoegd. Via een brief zijn de huurders van Beter Wonen Streefkerk op de hoogte gebracht van de veranderingen per 1 januari 2020.

Lek en Waard Wonen heeft als doelstelling ‘goed wonen tegen betaalbare huren’. De kracht van de corporatie is het persoonlijke contact met de huurders. Door de fusie ontstaat een corporatie met ca. 2.600 sociale huurwoningen. De ca. 300 woningen uit Streefkerk die erbij komen, maken het enerzijds mogelijk om nog steeds een kleine corporatie te blijven waar ruimte is voor persoonlijk contact met de huurders.  Anderzijds geeft het de corporatie iets meer slagkracht.

Het kantoor in Streefkerk is voorlopig nog in gebruik. In de toekomst wordt een steunpunt in de Strevenaer in Streefkerk geopend.

Meer informatie over Lek en Waard Wonen is te vinden op www.lwwonen.info

Corporaties ‘Lek en Waard Wonen’ en ‘Beter Wonen’ onderzoeken fusiemogelijkheid

(Op de foto van links naar rechts: M. de Winter, voorzitter Raad van Commissarissen Lek en Waard Wonen, Adrie Tukker, directeur-bestuurder Lek en Waard Wonen, Benno Gruijters, bestuurder a.i. Beter Wonen en Peter de Wit, voorzitter Raad van Commissarissen Beter Wonen).

Op donderdag 9 mei hebben de bestuurders van de corporaties Lek en Waard Wonen en Beter Wonen een intentieovereenkomst ondertekend om in de komende periode een fusie te onderzoeken.

Beter Wonen bezit 300 wooneenheden in de kern Streefkerk die midden in het werkgebied van Lek en Waard Wonen ligt, nl. Langerak, Nieuwpoort, Groot-Ammers, Nieuw-Lekkerland en Kinderdijk.

De beide corporaties verwachten dat met een fusie de toekomstbestendigheid van Beter Wonen gewaarborgd wordt, wat in het belang is van de huurders van Beter Wonen.

Een fusie leidt tot een bundeling van de investeringskracht en stelt beide corporaties beter in staat om invulling te geven aan de toenemende spanning tussen enerzijds het betaalbaar houden van kwalitatief goede woningen en anderzijds een professionele bedrijfsvoering.

Uitgangspunt is dat er ook na een fusie sprake is van een lokaal betrokken corporatie die op een laagdrempelige manier toegankelijk is voor de huurders.

Beide huurdersorganisaties zullen nauw bij het fusieonderzoek betrokken worden.

Bestuurswisseling

Onlangs heeft er bij Woningbouwstichting “Beter Wonen” een bestuurswisseling plaatsgevonden.

Met ingang van 1 februari 2019 is de heer B.G.M. Gruijters aangesteld als directeur-bestuurder a.i.

Naast de heer Gruijters vormen mevrouw E. Noorland-Hardeman (medewerker financiën) en de heer B. Verschut (financieel beleidsmedewerker a.i.) het werkapparaat van Beter Wonen.

Tevens is er een nieuwe raad van commissarissen aangetreden. Vanaf 1 januari 2019 hebben de heer B.P. de Wit (voorzitter), de heer J. Lagendijk (lid namens de huurders) en de heer A.C. Bragt (lid) zitting in de raad.

Uw meldingen kunt u vierentwintig uur per dag aan ons blijven doorgeven via onze website en per e-mail. Daarnaast zijn wij telefonisch en op kantoor bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. Onze contactgegevens zijn niet gewijzigd.