Overlast en buurtbemiddeling

Geluidsoverlast of een buurman die ’s avonds laat nog aan het klussen is? Overlast kan erg vervelend zijn. We helpen u graag om er met elkaar uit te komen. Lukt dit niet? Dan is er buurtbemiddeling of u neemt contact met ons op.

Ga in gesprek met uw buren

Iedereen ervaart overlast anders. Vaak zijn buren zich er niet bewust van dat zij overlast veroorzaken. Een gesprek kan dan helpen. Dit is in het begin misschien lastig. Met onze tips helpen wij u op weg.

Tips voor het gesprek met uw buren

  • Wacht niet te lang.
  • Ga nooit naar uw buren als u boos bent.
  • Bedenk vooraf wat u wilt zeggen en probeer geen verwijten te maken.
  • Sta open voor wat uw buren tegen u zeggen.
  • Maak samen goede afspraken.

Buurtbemiddeling

Als praten niet heeft geholpen, is er buurtbemiddeling om u te helpen. Buurtbemiddeling helpt buren om conflicten op te lossen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar het verhaal van beide partijen. Ze geven zelf geen oordeel en er wordt geen dossier opgebouwd. De buurtbemiddelaars proberen beide partijen weer in gesprek te krijgen en hen zelf een oplossing te laten zoeken.

Wij verzorgen buurtbemiddeling voor iedereen die met zijn buren op betere voet verder wil.
U hoeft voor onze inzet niets te betalen. Wel wordt van u verwacht dat u nadenkt over een acceptabele oplossing voor iedere partij en dat u daar ook aan meewerkt.

Meer informatie vindt u op de website van Buurtbemiddeling of klik hier voor een digitale brochure over buurtbemiddeling. 

Overlast melden

Heeft praten niet geholpen? Meld de overlast dan bij ons. We proberen u zo goed mogelijk te helpen.

Wijzigingen in ons sponsorbeleid

Sponsoring

In de nieuwe Woningwet is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

Leefbaarheid

Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die wij mogen ondersteunen zijn:

  • Woonmaatschappelijk werk, zoals onze inzet van huismeesters bij de appartementencomplexen Strevenaer en Houthof;
  • Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur e.d. in de directe omgeving van onze woningen, zoals het plaatsen van een vlaggenmast bij appartementencomplex Houthof;
  • Bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, zoals onze deelname aan het buurtbemiddelingsproject binnen de gemeente Molenwaard.

Wij mogen dus geen bijdragen meer leveren aan bijvoorbeeld (sport)verenigingen, leefbaarheidsfondsen, buurtbarbecues e.d.

Wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u hier het formulier downloaden.