Over Beter Wonen Streefkerk

Woningbouwvereniging Beter Wonen is een maatschappelijke organisatie die werkt aan goed wonen met acceptabele woonlasten en een leefbaar dorp, vooral voor mensen met een lager inkomen of een kwetsbare positie op de woningmarkt.

Hoofdlijnen beleidsplan

Beter Wonen is een sociaal ingestelde woningcorporatie met een grote maatschappelijke betrokkenheid bij het dorp Streefkerk. Wij verbinden ons met bewoners en maatschappelijke partners om – in overleg met elkaar en door samenwerking – invulling te geven aan onze doelstelling. Vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid streven wij er naar om in te spelen op ontwikkeling in de bevolkingsopbouw en een zo goed mogelijk passende leefomgeving tot stand te brengen.

Beloningsbeleid

De leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur krijgen een vergoeding voor hun werkzaamheden conform de Regeling Bezoldigingsmaxima Topfunctionarissen Toegelaten Instellingen.
Het personeel in dienst van Beter Wonen wordt beloond met inachtneming van de CAO voor woningcorporaties.

Bestuur

B.G.M. Gruijters Directeur-bestuurder a.i.
E. Noorland-HardemanMedewerkster financiën
B. VerschutFinancieel beleidsmedewerker a.i.

Commissarissen

B.P. de WitVoorzitter
J. LagendijkLid namens de huurders
A.C. BragtLid