Wijzigingen in ons sponsorbeleid

Sponsoring

In de nieuwe Woningwet is door de overheid bepaald dat woningcorporaties geen geld meer mogen besteden aan sponsoractiviteiten. Hoewel wij dit betreuren, moeten wij sponsorverzoeken daarom afwijzen.

Leefbaarheid

Vanuit leefbaarheid mogen wij op zeer beperkte schaal beperkte schaal initiatieven ondersteunen die voor en door huurders in de wijk worden georganiseerd. Voorbeelden van initiatieven die wij mogen ondersteunen zijn:

  • Woonmaatschappelijk werk, zoals onze inzet van huismeesters bij de appartementencomplexen Strevenaer en Houthof;
  • Aanleg en onderhoud van kleinschalige infrastructuur e.d. in de directe omgeving van onze woningen, zoals het plaatsen van een vlaggenmast bij appartementencomplex Houthof;
  • Bijdragen aan de uitvoering van plannen ter bevordering van een schone woonomgeving, om overlast te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, zoals onze deelname aan het buurtbemiddelingsproject binnen de gemeente Molenwaard.

Wij mogen dus geen bijdragen meer leveren aan bijvoorbeeld (sport)verenigingen, leefbaarheidsfondsen, buurtbarbecues e.d.

Wilt u een aanvraag doen? Dan kunt u hier het formulier downloaden.